ครุวิจัยไดโนเสาร์

ในปี พ.ศ. 2553 มีครูเข้าร่วมฝึกทำวิจัย ณ ศูนย์ครุวิจัยไดโนเสาร์ จำนวน 27 คน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล   โรงเรียน จังหวัด อีเมล์
1 กาญจนา โป๊ะประนม สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี kanpopranom@gmail.com
2 กาญจนา สมคิด มกุฏเมืองราชวิทยาลัย ระยอง olive2519@gmail.com
3 จักรายุทธ พลทะสอน บึงโขงหลงวิทยาคม หนองคาย jakrayut@gmail.com
4 จิตรา สอนพงษ์ กุดสะเทียนวิทยาคาร หนองบัวลำภู kruphysics.2@gmail.com
5 เจษฎา นาจันทอง ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์ jesda33@yahoo.com
6 ฐิติสิทธ นิลโสม คำยางพิทยา อุดรธานี ThitisidN@gmail.com
7 ณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ขอนแก่น milin_nakasane@hotmail.com
8 ทวีทรัพย์ โพธิสมภาร บ้านหนองบัว เพชรบูรณ์  tpotisompan@gmail.com
9 นรินทร์ ผิวทอง ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ narince4@gmail.com
10 นพดล บุญภา สุนทรศึกษา ลำปาง krunoppadol.bp@gmail.com
11 นฤมล ธรรมรักษ์เจริญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม warakamon@yahoo.com
12 มนตรี มณีวงษ์ กันทรอมวิทยาคม ศรีสะเกษ  montree9223@hotmail.com
13 มินตรา มีสง่า บ้านหนองนมนาง นครราชสีมา meesnaghmintra@gmail.com
14 ยุพิน ขันธวิชัย ส่องดาววิทยาคม สกลนคร yuphin2514@gmail.com
15 ราตรี สงวนรัมย์ บ้านหนองบัว บุรีรัมย์ ratreetara3@gmail.com
16 รุ่งทิพย์ สุกใส บ้านคำแก้ว อำนาจเจริญ roongtip695@gmail.com
17 วิวัฒน์ ใจซื่อ เชียงใหม่มัธยม เชียงใหม่ wivatjaizue@gmali.com
18 วุฒิศักดิ์ บุญแน่น สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม wutthisakcomplete@gmail.com
19 สมจิต ผอมเซ่ง มหาวชิราวุธ สงขลา somjitpomsang@gmail.com
20 สาโรจน์ ทองนาค ร่องคำ กาฬสินธุ์ ear85manu@gmail.com
21 สุริยา เฉลิมชาติ ม่วงคำ กาฬสินธุ์ suriya_poo@hotmail.com
22 อมฤทธิ์ พิณพาทย์ รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี amarit.pinpat@gmail.com
23 อรนุช เสียงดัง ผังปาล์ม 1 สตูล Oranuchnok@hotmail.com
24 อรัญญา หมอกไชย อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์ siritanara@gmail.com
25 เยาวนิตย์ บุษยะชีวิน ทุ่งปรือพิทยาคม สงขลา peenoo.nit2504@hotmail.com
26 นิกร สีกวนชา หนองโพธิ์ประชานุกูล ขอนแก่น nikorn_sci@hotmail.com
27 พรพิมล   พงษ์อ่อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ  poo_bio195@hotmail.com
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s