ครุวิจัยวิทย์ฯ ทางทะเล

ในปี พ.ศ. 2553 มีครูเข้าร่วมฝึกทำวิจัย ณ ศูนย์ครุวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน 30 คน ดังนี้

ที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด อีเมล์
1 จันทนา สุปิณะ ห้องสอนศึกษา แม่ฮ่องสอน jsupina@gmail.com
2 จุฑาทิพย์ แช่ทอง เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ภูเก็ต krujutatipy@gmail.com
3 ชญาภา พุทธา วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทย จำกัด สงเคราะห์ 3) สระบุรี chaya.p713@gmail.com 
4 นันทิยา เสนา ซ่ำสูงพิทยาคม ขอนแก่น  nantiya.357@gmail.com,nantiya_s@hotmail.com
5 ธีระรัตน์ อุบลรัตน์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา muramasa.dxd@gmail.com
6 นิพนธ์ ประทุมวงค์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์ niphon2526@gmail.com
7 บุเรียม พรหมปลัด กงหราพิชากร พัทลุง buriam72@gmail.com 
8 ปริวรรต ฟองอ่อน ส่องดาววิทยาคม สกลนคร pariwat.f@gmail.com
9 ปิยา รพีธรรม บางละมุง ชลบุรี Piya.environment@gmail.com 
10 ฝูไรดา เต๊ะมาหมัด บ้านปากบาง สงขลา  fupakbang52@gmail.com
11 พนิดา แก้วมาลา เทิงวิทยาคม เชียงราย panida191@gmail.com
12 พิชิต คำบุรี ท่าวังผาพิทยาคม น่าน pichit.bio@gmail.com
13 เรณู เชื้อเคน บ้านขามเปี้ย อุบลราชธานี ranu160@gmail.com
14 ลำพันธ์ ราศี บ้านปัว พะเยา phansee@gmail.com
15 วัชรินทร์ จันทิมา เวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน watcharin5jan@gmail.com
16 ศิรดา   พรมเทพ ศรียานุสรณ์ จันทบุรี promthep.sirada@gmail.com
17 ศิริสัมพันธ์ มหัปประภาภิวัฒน์ เทศบาลเพชรวิทย์ ตาก sirisampun@gmail.com
18 ศิโรพร วะราโภ ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี soron.1824@gmail.com
19 ศุภานันท์ จันทร์ก๋อง เวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย  j.wan4935@gmail.com
20 สนธยา นำภา หัวตะพานพิทยาคม อำนาจเจริญ sontaya.pw@gmail.com
21 สมพร อุดมยิ่ง ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี s.udomying@gmail.com
22 สำรวย อรรคบุตร สุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรี Somrouy2097@gmail.com
23 สุทธิดา อินนทรเกษตร เทศบาลเพชรวิทย์ ตาก Jaewlism@gmail.com
24 สุพรรณยา นิลพัน มารีวิทย์ ชลบุรี T.Koriaya@gmail.com   
25 สุภาพร หินน้อย เมืองถลาง ภูเก็ต jangvijai@gmail.com 
26 อัมพิกา ติ๊บกวาง น้ำดิบวิทยาคม ลำพูน ampika09@gmail.com  
27 เชาวนีย์ ล่ำชม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพชรบูรณ์ tonkaow51@gmail.com
28 อมราภรณ์ มณีวงษ์ พรานวิบูลวิทยา ศรีสะเกษ  daoadd@sanook.com
29 เบญจนา กล่อมแก้ว  เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ระยอง bengana29@gmail.com
30 นาตยา อุทยารัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ระยอง nattaya_chris@hotmail.com, thaiblackcitizen@gmail.com
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s