ครุวิจัยพลังงาน

ในปี 2553 มีครูเข้าฝึกอบรม จำนวน 47 คน ดังนี้

<<ฝ่าย 4  จำนวน 27 คน>>

ที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด อีเมล์
1 กฤตินันท์ สอวิหก บ้านโคกสนวน บุรีรัมย์ vihock17@gmail.com
2 กลยุทธ ทะกอง ขามสะแกแสง นครราชสีมา fussion241@gmail.com
3 กิตติชัย ปัญญารมย์ บึงโขงหลงวิทยาคม หนองคาย kittichaipan9@gmail.com
4 กุลศิราณี ศักดิษฐานนท์ อนุบาลวัดพระพุทธบาท สระบุรี kulsiranee@gmail.com
5 เจริญรัตน์ เจ๊ะหมัด บ้านตะโละสะมีแล ปัตตานี himbudee3@gmail.com 
6 ชนะศึก โพธิ์นอก จัตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ lae_1111@hotmail.com
7 ชาญ  แซ่ม้า บ้านตาก ประชาวิทยาคาร ตาก lkibou.saema@gmail.com
8 ทิพย์สุดา วงก์ไสย เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น santazaa23@gmail.com
9 ธีรวัฒน์ บุรวิศิษฐ์ เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี kaiboman1@gmail.com
10 นิตยา น้อยนันท์ บ้านหลักด่าน เพชรบูรณ์ ratchapuakya@gmail.com
11 นิตยา อุดทาคำ เปือยน้อยศึกษา ขอนแก่น shefong.n@gmail.com
12 ปรีชา ฤทธิเดช สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพ rittides@gmail.com
13 พรรณิภา ม้าวิ่ง ม่วงไข่พิทยาคม แพร่ A2880073@gmail.com
14 ไพศาล วงค์กระโซ่ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร born2belouis@gmail.com
15 ฟูซียะห์ เจะกา บ้านตะโละสะมีแล ปัตตานี foo2528@gmail.com 
16 ยุทธศาสตร์ ฮาดดา บ้านต้องโคกกะแซ หนองคาย yuttasarth@gmail.com
17 รัชนีกร นำชัย สอยดาววิทยา จันทบุรี ratnumchai@gmail.com
18 รุ้งคราญ วิริยัง วังแก้ววิทยา ลำปาง rungkran22@gmail.com
19 รุ่งนภา เนินหาด หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สมุทรปราการ rung3033@gmail.com
20 ลาแพน หล้าคำมี ราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ แพร่ sp_fangun@hotmail.com
21 วรรณกร กุลศรี คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ vankunsri14@gmail.com
22 สมาแอ กาเซ็ง บ้านตะโละสะมีแล ปัตตานี smaae2523@gmail.com
23 สลิลลา ชาญเชี่ยว บ้านดอนเงิน พะเยา salinla34@gmail.com
24 สุธิวัตร วงศ์ใหญ่ พะเยาพิทยาคม พะเยา suttiwat580@gmail.com
25 สุภาภรณ์ เสาร์สิงห์ เวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน pgoycmu@gmail.com
26 อัจฉรียา นารีวงศ์ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ ajchareeyana@gmail.com
27 ไสว ทองอินทร์ ภู่วิทยา นครราชสีมา nok_sawai@hotmail.com

<<ฝ่าย  5  จำนวน 20 คน>>

ที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด อีเมล์
1 รณภบ สำเภาทอง จะนะชนูปถัมภ์   สงขลา  krujom_psu@hotmail.com
2 ธีระพันธ์ จุลแก้ว จะนะชนูปถัมภ์   สงขลา  theeraphan22@gmail.com
3 ณวลน้อย บัวเงิน มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา nualnoybua@gmail.com
4 สิรภพ กาฬสุวรรณ เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่) สงขลา  ksirapop@hotmail.com
5 ขจรศักดิ์ นกร่อน ศรีบรรพตพิทยาคม พัทลุง kajhonsa@hotmail.com
6 นพกนก รองรัตน์ วัดปากประ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1  พัทลุง nopkanokr@hotmail.com
7 อนุจิตร จันทศรี นิคมควนขนุนวิทยา พัทลุง  achanthasri@gmail.com
8 ศิริขวัญ จันทร์มณี บ้านลานข่อย พัทลุง jibstat@gmail.com
9 ดวงแข เพชรเรือนทอง สภาราชินี  จังหวัดตรัง ตรัง    kae-tit@hotmail.com    
10 ปัทมา ยืนยาว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช  kunpatm@hotmail.com
11 อำไพ กลับทับลังค์ วัดบางด้วน นครศรีธรรมราช ampai55@hotmail.com 
12 ไฟซอล ยีโกบ วัดโมคลาน  นครศรีธรรมราช faisolyk_@hotmail.com
13 ภัชรินทร์ เลิศบุรุษ บ้านบางฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  นครศรีธรรมราช maw.wan@gmail.com
14 เฉลิม ปานมา บ้านใสถิน นครศรีธรรมราช panmacha@gmail.com
15 จุรีย์ ช่วยชาติ บ้านคลองโตน ตรัง juree_chch@yahoo.com
16 จรูญ อินเอก บ้านนาทองสุก สงขลา i.charoon@yahoo.com
17 จุฑามาศ  จอมทอง ทัศนาวลัย นครศรีธรรมราช   jple025@hotmail.com
18 กรรณิกา จอมทอง สังวาลย์วิท7 นครศรีธรรมราช  chomtong52@hotmail.com   
19 พาณิภัค     พุทธสะแสง    วังวิเศษ ตรัง   1234_cat@windowslive.com  
20 สุนันทา     สุวรรณะ    หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา  stang_pook@hotmail.com     
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s