ครุวิจัยไดโนเสาร์

ในปี 2552 มีครูเข้ารับการฝึกทำวิจัย จำนวน 21 คน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 อนุรักษ์  ยะมงคล สันติคีรีวิทยาคม เชียงราย
2 ชาญน์  ฉายฉันท์ คำม่วง กาฬสินธุ์
3 ภัทรวดี  วิไลพรหม บ้านนาบอน กาฬสินธุ์
4 รัตนพร  พันธะลี คลองขามวิทยาคาร กาฬสินธุ์
5 วิจิตร  วิไลพรหม บ้านนาบอน กาฬสินธุ์
6 วิมล  ปัญญพิมพ์ คำม่วง กาฬสินธุ์
7 พรทิพย์  รินไธสง บ้านวังหิน ขอนแก่น
8 สมหวัง  อังสนุ พังทุยพัฒนศึกษา ขอนแก่น
9 เนตรนภา  วิเศษสมบัติ หนองกราดวัฒนา นครราชสีมา
10 พรัตน์ดา  พนมเขต หนองกราดวัฒนา นครราชสีมา
11 รวิวรรณ  จันทระ เทศบาลปลูกปัญญา ภูเก็ต
12 ศรีคราม  จันทร์แดง เทศบาลปลูกปัญญา ภูเก็ต
13 หฤทัย  นวลศรี เทศบาลปลูกปัญญา ภูเก็ต
14 กุลนิดา  ศรีคำเวียง คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
15 กาญจนา  เสริมใหม่ บ้านนาทม ร้อยเอ็ด
16 ยงจิตร  ศิลาพิมพ์ โพธิ์ทองวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
17 บัวลอย  อุ่นนันกาศ น้ำดิบวิทยาคม ลำพูน
18 ยุพวรรณ  ตรีรัตน์วิชชา กระแชงวิทยา ศรีสะเกษ
19 ศุภลักษณ์  เรืองสมบัติ โซ่พิสัยพิทยาคม หนองคาย
20 อณุสรา  พลหาร เพ็ญพิทยาคม อุดรธานี
21 พิมพ์พร  ก้อนคำ หนองโพดวิทยา อุบลราชธานี
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s